نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل پویایی سرمایۀ اجتماعی در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی در مناطق خشک؛ کاربرد تحلیل شبکۀ اجتماعی

الهام اکبری؛ لیلا عوض پور

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 333-345

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.351397.1685

چکیده
  در دو دهۀ اخیر مفهوم سرمایۀ اجتماعی به واسطۀ ارتباطش با مؤلفه‌های بنیادین اجتماعی شامل آگاهی، مشارکت، اعتماد، انسجام و شبکۀ اجتماعی در راستای توسعۀ پایدار جوامع به‌ویژه جوامع محلی مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا برای رسیدن به توسعۀ پایدار محلی، برخورداری از سرمایۀ اجتماعی از ضروریات می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و با تکیه ...  بیشتر

مقایسه وضعیت و مدیریت مرتع قبل و بعد از جایگزینی روش ارزیابی وضعیت خاک با فاکتور خاک روش چهار فاکتوری در مراتع پشتکوه مازندران

رضاعلی دومهری وسطی کلایی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ محمود عرب خدری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 347-361

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.312278.1544

چکیده
  هدف این تحقیق، مقایسه وضعیت و مدیریت مرتع قبل و بعد از جایگزینی روش ارزیابی وضعیت خاک در فاکتور خاک روش چهار فاکتوری به‌منظور تعیین مناسب‌ترین روش وضعیت مرتع بود. ارزیابی وضعیت مرتع برای هر دو حالت در مراتع پشتکوه مازندران انجام شد و سپس وضعیت، روش‌های مرتع‌داری و برنامه‌های مدیریتی و اصلاحی آن‌ها پیشنهاد و با یکدیگر مقایسه گردید. ...  بیشتر

مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونة گیاهی Agropyron intermedium با روش آنتروپی حداکثر (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین باقری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 363-376

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.305516.1515

چکیده
  اهداف اصلی این پژوهش تهیه نقشه پیش‌بینی رویشگاه بالقوه گونه Agropyron intermedium، با استفاده از مدل Maxent، یافتن عوامل مهم تأثیرگذار در استقرار و توزیع این گونه و گرایش ترجیحی گونة مورد نظر نسبت به عوامل محیطی بوده است. برای این منظور، اطلاعات وضعیت سایت شامل توپوگرافی، آب و هوا، زمین شناسی و خاک، تصاویر ماهواره‌ای، مدل ارتفاع دیجیتال(DEM) ، ...  بیشتر

مقایسه ترکیب شیمیایی برگ هشت گونه‌ درختی و درختچه‌ای جهت تغذیه دام (مطالعه موردی: دامسراهای اطراف روستای جواهرده رامسر)

سمیرا عمویی؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت اله حیدری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 377-392

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.308538.1529

چکیده
  این تحقیق به بررسی عوامل موثر در استفاده بهره‌برداران مرتعی از 4 گونه‌ درختی شامل: Acer velutinum ، Quercus castaneifolia ، Carpinus betulus، Diospyrus lotus و 4 گونه درختچه‌ای شامل: Mespilus germanica ، Prunus cerasifera ، Celtis australis، ALbizia julibrissin جهت تغذیه دام و تعیین ارزش غذایی آن‌ها در مرحله شروع رشد برگ‌ها در دامسراهای مناطق جنگلی اطراف روستای جواهرده در شهرستان رامسر استان مازندران ...  بیشتر

تعیین حداقل سطح اقتصادی مورد نیاز کشت گیاه گزروغنی در راستای برآورد منافع اقتصادی خانوار روستایی مناطق بیابانی (منطقه مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

قاسم قوهستانی؛ سلمان زارع؛ حامد رفیعی؛ سپیده رواسی زاده؛ اکبر ریاحی؛ فرهاد سرداری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 393-408

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.323727.1590

چکیده
  پایین بودن سطح درآمد جوامع محلی یکی از عوامل تخریب اراضی طبیعی می‌باشد.اجرای طرح توسعه کشت گیاه گزروغنی در مناطق بیابانی جنوب ایران موجب توسعه اقتصادی آن می شود که در این تحقیق اقدام به ارزیابی مالی طرح کشت گیاه گزروغنی جهت برآورد حداقل سطح اقتصادی مورد نیاز هر خانوار روستایی شده است. داده‌های تحقیق از طرح توسعه گزروغنی تهیه شده ...  بیشتر

پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش‌گیاهی و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: استان فارس)

بهناز آصف جاه؛ یحیی اسماعیل پور؛ ام البنین بذرافشان؛ حسین زمانی

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 409-427

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.337022.1637

چکیده
  در دهه گذشته شاهد انقلابی بزرگ در پایش پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بودیم که در نتیجه آن شاخص های کمی ‌پوشش گیاهی با یک پردازش‌گر حرفه‌ای در یک محیط توسعه تعاملی مبتنی بر وب در دسترس کاربران قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از تولیدات MOD13A1 و MOD13Q1 سنجنده مودیس روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های NDVI و EVI استان فارس در ...  بیشتر

مدل‌سازی فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و هوش مصنوعی

زهرا خسروانی؛ محمد اخوان قالیباف؛ مریم دهقانی؛ ولی درهمی؛ مصطفی بولکا

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 429-448

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.340930.1652

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مدل‌سازی فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی راداری و هوش مصنوعی بود. در ابتدا با استفاده از 46 تصویر راداری Sentinel-1 بین سال‌های 2014 تا 2018 و تکنیک تداخل‌سنجی راداری نقشه فرونشست منطقه تهیه شد. در ادامه جهت مدل‌سازی فرونشست، از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی پیش‌رونده استفاده شد. در این الگوریتم از پنج پارامتر ...  بیشتر

اندازه‌‌گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه‌‌های شور حاشیه غربی دریاچه ارومیه

جواد معتمدی

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 449-470

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.341008.1653

چکیده
  دستیابی به اطلاعات پایه‏‎ و بهنگام از اکوسیستم‌‌های مرتعی؛ نیازمند اندازه‏گیری مستمر و بلند مدت پوشش گیاهی است. با این هدف، طی سال‌‌های 1400-1397 در زمان مشخص، از پوشش گیاهی تیپ‌‌های گیاهی معرف رویشگاه‌‌های شور دریاچه ارومیه، شامل؛ Salicornia europaea، Halocnemum strobilaceum، Aeluropus littoralis- Aeluropus lagopoides- Salicornia europaea، Aeluropus littoralis- Aeluropus lagopoides و Atriplex ...  بیشتر

پیش‌بینی برخی از خصوصیات شیمیایی خاک مراتع تحت شرایط قرق و چرا شده با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی در مراتع قوشچی ارومیه

مهشید سوری؛ علیرضا افتخاری؛ ژیلا قربانی؛ نادیا کمالی

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 471-484

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.342436.1658

چکیده
  خاک مهمترین جزء تشکیل‌دهنده زیست‌بوم‌های مرتعی بوده و به واسطه حفظ آن و خصوصیاتش می‌توان با سهولت بیشتری به احیاء پوشش گیاهی با صرف کمترین هزینه و زمان اقدام نموده و از کاهش توان تولید مراتع پیشگیری نمود. در تحقیق حاضر به بررسی میزان پتاسیم و فسفر موجود در خاک مراتع قوشچی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی از سال 1397 الی 1400 تحت تأثیر ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار در دو منطقه خشک و مدیترانه ای

محسن باقری بداغ آبادی؛ ناصر دواتگر؛ شکرالله حاجیوند

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 485-502

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.345013.1667

چکیده
  فعالیت‌های انسانی در گستره های منابع طبیعی بر پایداری یا ناپایداری زیست بوم ها تأثیرگذار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به این فعالیت‌ها می تواند نقش محوری در ارزیابی مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایفا کند و بر پایه نتایج به دست آمده، برای توسعه پایدار برنامه ریزی کرد. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل فعالیت‌های انسانی ...  بیشتر