کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 15
4. طراحی مدل اکولوژیک کشاورزی و مرتعداری سرزمین با رویکرد Fuzzy AHP (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 11-24

10.22059/jrwm.2017.238015.1147

پویان دهقان؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ علیرضا مقدم نیا


6. ارزیابی کارایی مدل رگرسیون لجستیک در تهیۀ نقشۀ حساسیت به وقوع سیل

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 863-876

10.22059/jrwm.2017.61187

خه بات خسروی؛ ادریس معروفی نیا؛ ابراهیم نوحانی؛ کامران چپی


7. بررسی اثر زمین شناسی بر سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جونقان واقع در شهر کرد)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1017-1030

10.22059/jrwm.2017.61317

سادات فیض نیا؛ مریم موسویان؛ زهره عبداللهیان دهکردی؛ خدیجه ابراهیمی درچه


8. مقایسة مدل‌های مختلف برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزة آبخیز زنگوان ایلام

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 459-485

10.22059/jrwm.2014.52838

حاجی کریمی؛ فتح الله نادری؛ بهروز ناصری؛ علی سلاجقه


9. تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 595-607

10.22059/jrwm.2014.50033

ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی


12. تهیه نقشه پیش بینی پوشش گیاهی منطقه کوهستانی سبزکوه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 89-109

10.22059/jrwm.2013.35331

شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان دهکردی