دوره و شماره: دوره 74، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 233-468 
3. تأثیر فاز گرم پدیده ENSO بر شکل‌گیری طوفان‌های گردوغبار در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان

صفحه 257-271

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ شهاب عراقی نژاد؛ ایمان باباییان؛ عبدالمجید لیاقت؛ علی سلاجقه


5. برآورد میزان تولید رواناب و رسوب با استفاده از مدل IntErO در دو حوزه آبخیز استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 287-301

محسن آرمین؛ سید علی صالح ولایتی نژاد؛ وجیهه قربان نیا خیبری؛ فاطمه طاعت پور؛ مرتضی بهزادفر


11. تعیین نیاز آبی محیط زیستی زیرحوزه های رودخانه کرج با استفاده از رویکرد منحنی تداوم و شاخص های تغییرپذیری جریان

صفحه 393-405

صاحبه کریمی؛ شراره پورابراهیم؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ میشل استروچ؛ مارتین فولک؛ فلیکس ویتینگ


12. بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش آنالیز چند متغیره

صفحه 407-421

افشین صادقی راد؛ نگار عینی؛ عاطفه فتاحی؛ حریر سهرابی


13. بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمین‌لغزش با تکنونیک فعال در منطقه شمال قزوین

صفحه 423-436

سعیدمحمد صبوری؛ حسین حاجی علی بیگی؛ مرتضی طالبیان؛ مرتضی فتاحی